Kiedy mówię, że jestem coachem kryzysowym, wiele osób zaczyna się zastanawiać co to znaczy “kryzys”, kiedy się jest w kryzysie, czy może sami są w kryzysie…

Więc wyjaśnijmy sobie, czym jest kryzys.
Kryzysem może być każda sytuacja, w której się znajdziesz, a która wywróci twoje życie do góry nogami.
To znaczy – przestaniesz funkcjonować tak jak dotychczas, będziesz się czuć źle w tej sytuacji, będziesz mieć trudność z racjonalną jej oceną, będziesz źle spać, albo wręcz przeciwnie uciekać w sen, mogą pojawić się inne symptomy na poziomie ciała.
Możesz zacząć zachowywać się inaczej niż dotychczas, mieć trudności z koncentracją, z kontaktami z ludźmi, lub odwrotnie – ciągle czuć potrzebę, żeby było dookoła Ciebie pełno.
Symptomów jest wiele, ale najważniejsze jest twoje poczucie, że nie radzisz sobie z tym co się wydarzyło, próbujesz, stosujesz dotychczasowe strategie, ale tym razem – one nie działają.
Dlaczego tak się dzieje?
Twój mózg, mówiąc w pewnym uproszczeniu i patrząc przez pryzmat ewolucji, składa się z trzech części:
1 tzw. Mózg gadzi – najstarsza część, która odpowiada za przetrwanie biologiczne.
2. Układ limbiczny – w którym mieszczą się emocje, pamięć, przekonania, w pewnym sensie to, co tworzy nas, jako indywidualną jednostkę.
3. Kora nowa – najmłodsza ewolucyjnie część – odpowiadająca za racjonalne myślenie, planowanie, przewidywanie.
W czasie kryzysu jest bardzo silnie pobudzony układ limbiczny, często emocje sięgają zenitu, więc można powiedzieć, że w układzie limbicznym „wrze”.
Nasz mózg – jako centrala zarządzająca całym organizmem, która dba o jego przetrwanie – przekierowuje większość energii na układ limbiczny.
W efekcie – niewiele pozostaje jej dla kory nowej – stąd trudności w racjonalnej ocenie sytuacji, w podejmowaniu sensownych działań i decyzji.
Nic dziwnego, że w ostrym kryzysie zadaniem coacha kryzysowego jest przede wszystkim doprowadzenie osoby do stanu równowagi emocjonalnej.

Jak to robię – opiszę w kolejnych artykułach.